SERVASLEDEN ONTVANGEN

  • Een duidelijk en volledig  profiel  is bijzonder belangrijk. De vermelde informatie laat mogelijke bezoekers immers toe hun gasten te kiezen. Net zoals jij ook deze informatie kan gebruiken om je gasten te kiezen in het buitenland.
  • Behalve je LOI, is de sectie “bijkomende informatie” zeer belangrijk: daar kan je immers kwijt wat je belangstelling is, wat je hobby’s zijn , welke je specifieke vaardigheden zijn en… nog meer.
  • Wanneer SERVAS-leden contact met je nemen, zowel als host of dayhost, is het aangeraden om op hun vraag binnen de twee dagen te reageren.
  • Uit ervaring weten we dat Servas-leden die in steden wonen meer aanvragen krijgen dan leden die op het platteland leven. Om leden te motiveren om ook naar het platteland te komen, kan je ook vermelden hoe men van een bepaalde stad naar je dorp kan komen.
  • Als je meer reizigers wil motiveren om naar je toe te komen, vermeld je ook best WMT (Want More Travellers” in je profiel.
  • Als Host kan je controleren of je (toekomstige) gast een geldige LOI heeft:je kan eStamp nummer en de einddatum van de LOI steeds nakijken op het profiel van de Traveller op servas.org

een andere manier om de wereld te ontdekken

%d bloggers liken dit: